Aktywna tablica


Program "Aktywna Tablica"

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 19 lipca 2017 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.


NW ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.


Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. />
Napisz i dowiedz się więcej o sprzęcie dla pracowni mobilnej
zawsze przygotujemy indywidualną ofertę dla Twojej szkoły


_____________________________________________


zobacz_SzkołaWChmurze 
Kontakt do nas

partnerzy