Projektowanie i instalacja sieci bezprzewodowych


Projektowanie z wykorzystaniem oprogramowania Ekahau,
wdrażanie i utrzymanie w ruchu


W dzisiejszych czasach dostep do internetu jest nam niezbedny do pracy
nie  tylko 
w biurach, ale także w salach konferencyjnych czy w magazynach. 
Aby korzystać z tej swobody firmy używają sieci bezprzewodowych,
w celu zachowania 
stałego kontaktu ze współpracownikami, klientami
i partnerami.

Bezprzewodowa sieć lokalna (WLAN) pozwala łączyć komputery 
bez przewodów 
i kabli. Dzięki sieci bezprzewodowej dostęp do danych
jest naprawdę łatwy. 

Co zyskujesz dzięki sieci bezprzewodowej?

» Wygoda 
    Pracownicy mogą bezpiecznie uzyskiwać dostęp do zasobów sieciowych 
   w dowolnym miejscu przedsiębiorstwa. Obszar objęty zasięgiem sieci 
   to zwykle cały budynek firmy, a coraz częściej cały kompleks budynków. 

» Mobilność
    Pracownicy mają stały dostęp do sieci, nawet gdy opuszczają swoje biurka

» Produktywność 
    Dostęp do informacji i najważniejszych aplikacji firmowych pozwala 
   pracownikom szybciej realizować zadania i zachęca do współpracy. 

» Bezpieczeństwo  
    Ważnym elementem pomyślnego działania sieci bezprzewodowej 
   jest kontrola dostępu do niej i zarządzanie nią. 
   Ulepszenia technologii WiFi zapewniają niezawodne zabezpieczenia, 
   dzięki czemu dane firmy są łatwo dostępne wyłącznie dla odpowiednich 
   osób.

Wdrożenia sieci WLAN realizujemy z wykorzystaniem urządzeń firmy MERU


Etapy realizacji sieci bezprzewodowej:
» uzgodnienie z Klientem wymaganych parametrów sieci bezprzewodowej 
   (m.in. zasięg, liczba użytkowników)
» przygotowanie podkładów budowlanych budynku w formie elektronicznej  
   (AutoCAD)
» wykonanie pomiarów tłumienności ścian budynku
» zaprojektowanie sieci bezprzewodowej z wykorzystaniem oprogramowania 
   Ekahau na podstawie wcześniej ustalonych parametrów i wyników pomiarów
» stworzenie projektu instalacji okablowania strukturalnego na potrzeby 
   montażu urządzeń aktywnych sieci bezprzewodowej 
   (przełącznik, kontroler WiFi, punkty dostępowe)
» realizacja instalacji sieci bezprzewodowej na podstawie wykonanego 
   projektu 
» utrzymanie w ruchu


Kontakt do nas

partnerzy