fbpx

Serwis Partnerski

Autoryzowany Partner Insert

Autoryzowany Partner InsERT to firma o najwyższym statusie reprezentująca InsERT w poszczególnych regionach kraju.
Advisor jest jedynym API w województwie Wielkopolskim!

Rolą Autoryzowanego Partnera InsERT jest opieka nad regionalną siecią Partnerów. API jest odpowiedzialny za nawiązywanie kontaktów i wsparcie firm zainteresowanych współpracą w zakresie dystrybucji programów InsERT.

Jak zostać Partnerem InsERT?

Upust przy zakupie oprogramowania InsERT może uzyskać każda firma, która zamówi w naszym dziale handlowym pakiety oprogramowania przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

Wpis na rozpowszechnianą przez InsERT S.A. listę dystrybutorów następuje po spełnieniu dodatkowych warunków:

 • pracownicy firmy uczestniczą w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez InsERT S.A.,
 • wraz z pierwszym zamówieniem firma doręcza Insertowi upoważnienie do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy oraz kopię aktualnego zaświadczenia REGON i aktualnego odpisu z ewidencji działalności gospodarczej lub z rejestru sądowego, a w razie zmiany danych objętych tymi dokumentami, doręcza dokumenty aktualne przy kolejnych zamówieniach,
 • wraz z pierwszym zamówieniem wersji upgrade firma doręcza ponadto pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do zwrotu certyfikatów autentyczności poprzedniej wersji programu w ilości odpowiadającej liczbie nabytych przez dystrybutora wersji upgrade; w razie niedokonania zwrotu powyższych certyfikatów autentyczności w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury dotyczącej nabytych przez dystrybutora wersji upgrade firma wyraża w oświadczeniu zgodę na wystawienie odpowiedniej faktury korygującej na pełną wersję programu.

Niestety może zaistnieć taka sytuacja, że InsERT S.A. będzie zmuszony do wykreślenia danych dystrybutora z listy dystrybutorów. W szczególności powodem tego mogą być:

 • handel nielegalnymi pakietami,
 • udostępnianie ulepszeń programów nielegalnym użytkownikom,
 • zaległości płatnicze wobec Insertu lub jego Autoryzowanego Partnera,
 • brak kompetencji - powtarzające się uzasadnione skargi klientów,
 • niewypełnianie warunków określonych w punkcie Wpis na listę,
 • sprzedawanie użytkownikom "pakietów dla dystrybutorów",
 • sprzedaż niezgodna z zasadami, np. kupno programu jako upgrade, a sprzedaż jako "pełny" pakiet,
 • brak potwierdzenia danych teleadresowych w ustalonym terminie,
 • niedokonanie zwrotu wszystkich certyfikatów autentyczności, o których mowa w punkcie Wpis na listę.

Firmy które sprzedają oprogramowanie InsERT i profesjonalnie podchodzą do obsługi klientów, mogą starać się również o uzyskanie tytułu Partnera InsERT, którego posiadanie niesie ze sobą wiele dodatkowych korzyści (szczególne polecanie klientom, miejsce na wyróżnionej liście, większe wsparcie marketingowe).

Jakie korzyści gwarantuje posiadanie tytułu serwisanta lub partnera InsERT?

 • otrzymasz dostęp do materiałów szkoleniowych krok po kroku”
 • korzystniejsze ceny abonamentów na ulepszenia
 • zwroty za sprzedane produkty tzw. Cashback dla Partnerów InsERT
 • pomoc ze strony producenta dla firmy, która posiada status PI
 • umieszczenie danych serwisanta na stronie internetowej w zakładce„znajdź serwisanta” oraz na liście partnerów InsERT

Serwis partnerski InsERT

W ramach serwisu partnerskiego oferujemy:

Skontaktuj się z nami