fbpx


Niniejsze szacowanie wartości nie stanowi oferty w rozumieniu zapisów art. 66 Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Ustawa z dnia 29 stvcznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzvskanie wiedzv na temat kosztów realizacji opisanej usługi.