fbpx

Cyberbezpieczeństwo firmy

Dowiedz się m.in. czym jest cyberbezpieczeństwo, jakie są największe zagrożenia, jak dbać o cyberbezpieczeństo Twojej firmy oraz poznaj jego podstawowe zasady!

Cyberbezpieczeństwo w firmie – definicja i wyzwania

Cyfrowa rewolucja przeszła już przez zdecydowaną większość firm w Polsce. Niezależnie od profilu działalności każda z nich przetwarza ogromne ilości danych cyfrowych – od danych osobowych klientów i pracowników, poprzez dane z firmowych systemów CRM, po wrażliwą cyfrową własność intelektualną firmy.
W znacznej większości właściciele firm nie przykładają dużej uwagi do zapewnienia odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa czy też przygotowania strategii bezpieczeństwa informatycznego firmy nie zdając sobie sprawy z negatywnych konsekwencji w przypadku wycieku danych, czy też skutecznego ataku hakerskiego. Jak wykazały badania naszej firmy partnerskiej Fortinet, w ostatnich 2 latach ponad 90% firm
w Polsce było narażone na naruszenie bezpieczeństwa ich danych!

Czym jest cyberbezpieczeństwo?

Inaczej nazywane bezpieczeństwem IT, z definicji cyberbezpieczeństwo to zbiór technik, praktyk oraz technologii, której celem jest ochrona sieci informatycznych, w tym danych, urządzeń oraz programów użytkowanych w danej sieci przed celowymi atakami lub próbą uzyskania nieautoryzowanego dostępu.

Zagrożenia cyberbezpieczeństwa firmy

Zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem możemy podzielić na zagrożenia zewnętrzne oraz wewnętrzne. W mediach najczęściej usłyszymy o tych pierwszych, kiedy to dochodzi do spektakularnego ataku hakerskiego, którego efektem jest np. wyciek danych milionów klientów którejś z wielkich korporacji. Jednakże coraz większy odsetek zagrożeń bezpieczeństwa IT firmy wynika z czynników wewnętrznych np. poprzez umyślne bądź przypadkowe ujawnienie wrażliwych danych przez pracowników firmy.
Największym wyzwaniem dot. ochrony przed zewnętrznymi zagrożeniami jest potrzeba ciągłego dostosowywania się do coraz częstszych oraz coraz bardziej wyrafinowanych metod ataków.

Typy zagrożeń cyberbezpieczeństwa w firmie

Phishing – bardzo popularna metoda próby wyłudzenia danych. Polega ona na podszywanie się pod źródło, do którego użytkownik ma zaufanie. Do tego typu ataku wykorzystuje się e-mail, który często do złudzenia przypomina ten, który otrzymujemy od zaufanego partnera biznesowego bądź instytucji.

Pharming – odmiana phishingu, która zamiast poczty elektronicznej, wykorzystuje fałszywe strony internetowe, do złudzenia przypominające oryginalne, celem wyłudzenia danych.

Atak DDoS – jego celem jest uniemożliwienie dostępu bądź spowolnienie działania usług sieciowych, np. firmowej strony internetowej. Do jego wykonania używa się najczęściej wielu komputerów jednocześnie, często za pomocą urządzeń przejętych poprzez użycie botów bądź lub trojanów.

Atak siłowy (ang. brute-force) – najmniej wyrafinowany rodzaj zagrożenia. Opiera się on na niskim poziomie bezpieczeństwa haseł używanych przez pracowników danej firmy. Wykorzystując specjalne oprogramowanie, hakerzy generują i wypróbowują hasła do momentu znalezienia pasującego hasła .

Boty i trojany – ich celem jestem przejęcie kontroli nad zainfekowaną jednostką bądź też wyłudzenie danych. Często są one nieumyślnie ściągane przez pracowników firmy.

Ransomware – typu ataku zyskujący wśród hakerów największą popularność. Jego celem jest zaszyfrowanie jak największej ilości danych, w celu wymuszenia „okupu” za ich odblokowanie.

Cyberbezpieczeństwo firmy – jakie obszary należy chronić?

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informatycznego firmy to proces złożony. Nie wystarczy już instalacja dobrego programu antywirusowego na firmowych komputerach. Kompleksowa ochrona infrastruktury informatycznej to:

  • Odpowiednie zabezpieczenie techniczne firmowej sieci
  • Optymalna architektura systemowo-serwerowa
  • Bezpieczeństwo baz danych
  • Utworzenie sprawnego systemu kopii zapasowych
  • Odpowiednie techniki zabezpieczania stacji roboczych i urządzeń mobilnych
  • Regularne szkolenie pracowników firmy
  • Utworzenie bezpiecznego połączenia zdalnego z firmowym serwerem
  • Utworzenie reguł zarządzania dostępem do firmowych danych
  • Monitoring firmowej sieci
  • Bezpieczeństwo fizyczne

Świadomy pracownik – najważniejszy element cyberbezpieczeństwa firmy

Nawet najbardziej zaawansowane zabezpieczania techniczne mogą okazać się nieskuteczne w przypadku kiedy nie przeprowadzimy szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla naszych pracowników.

Duża część skutecznych ataków hakerskich ma miejsce na skutek nieumyślnego błędu pracownika bądź nieprzestrzeganie przez niego podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dlatego tego też, niezależnie od rodzaju działalności, warto przeprowadzać regularnie szkolenia dla pracowników firmy, dzięki którym wyrobią pozytywne nawyki w zakresie cyberbezpieczeństwa użytkowanych przez nich danych, będą wyczuleni na najnowsze zagrożenia oraz będą wiedzieć jak reagować w przypadku zetknięcia się z nimi.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa informatycznego w firmie

cyberbezpieczeństwo silne hasło

Silne hasła dostępowe

Do dobrych praktyk należy zaliczyć tworzenie długich haseł dostępowych. Im dłuższe hasło, tym mniejsze prawdopodobieństwo jego złamania. Należy również wprowadzić politykę regularnego zmieniania hasła oraz unikania używania tych samych haseł do kilku baz danych.

Należy również uczulić pracowników, aby tworząc hasła używane w systemach firmowych, nie korzystali z haseł używanych przez nich na co dzień w celach prywatnych. Kategorycznie należy również zakazać zapisywania haseł dostępowych w formie pliku tekstowego na komputerze czy też w formie notatek, widocznych dla osób postronnych w biurze.

cyberbezpieczeństwo VPN

Używanie VPN przy korzystaniu z publicznej sieci

Praca poza biurem staje się coraz popularniejsza. Każdemu zdarza się korzystać z publicznych sieci Wi-Fi w restauracji, kawiarni czy też lotniskowej poczekalni. Dlatego też, aby uniknąć przechwycenia danych, każdorazowo należy używać sieci VPN należącej do firmy.

cyberbezpieczeństwo szkoleniaSzkolenia antyphishingowe

Wspomniany wcześniej phishing to bardzo popularna metoda wyłudzenia danych. Są one coraz bardziej wyrafinowane, a hakerzy przygotują coraz częściej ataki celowane, dzięki czemu ich skuteczność rośnie. Dlatego też należy przeprowadzić szkolenie, dzięki któremu pracownicy nauczą się rozpoznawać podejrzane wiadomości oraz dowiedzą się jak na nie reagować.

Zarządzanie firmowym cyberbezpieczeństwem

Każda firma musi być przygotowana do odpierania i reagowania na coraz to bardziej złożone zagrożenia dla jej bezpieczeństwa informatycznego. Połączenie odpowiednio przeszkolonej kadry pracowniczej z dobrze dobraną oraz skonfigurowaną technologią pozwoli na zapewnienie możliwie najwyższego poziomu cyberbezpieczeństwa firmy.
Jeśli szukasz zaufanego partnera IT, który zapewni odpowiedni poziom zabezpieczeń infrastruktury informatycznej Twojej firmy, przeprowadzi kompleksowy audyt IT bądź też przeszkoli pracowników z zasad bezpieczeństwa , skontaktuj się z nami w celu otrzymania szczegółowej oferty!

baner kontakt

Następny post Poprzedni post