fbpx

InsERT nexo PRO w Twoim biurze rachunkowym

Sprawdź jakie dodatkowe funkcjonalności względem linii InsERT GT oferują programy InsERT nexo PRO

Programy z linii InsERT GT, takie jak Rachmistrz, Rewizor czy Gratyfikant są jednymi z najpopularniejszych rozwiązań tego typu używanych w biurach rachunkowych w całym kraju. Zdarza się jednak, że funkcjonalności programów z linii GT są niewystarczające, a ich uzupełnienie wymaga wdrożenia czasochłonnych rozwiązań bądź zakupu dodatkowych rozszerzeń, takich jak Sfera lub PLUSy dla InsERT GT.

Dlaczego warto przejść na produkty z linii nexo?

Produkty z linii nexo są naturalnym rozwinięciem oferty linii GT. Oferują one szereg funkcjonalności, które ułatwiają codzienną pracę każdego biura rachunkowego. Programy tej linii zawierają liczne funkcje, które użytkownicy linii GT znajdą w dodatkowych rozszerzeniach, m.in. licencje Sfery dla programów Rachmistrz, Rewizor oraz Gratyfikant, dzięki czemu użytkownicy mogą używać ich z zewnętrznymi aplikacjami współpracującymi z nexo.

Dodatkowo, w każdym z programów serii nexo użytkownicy korzystają z takich funkcji jak:

 • Możliwość tworzenia zaawansowanych pól własnych oraz flag własnych (zawartych w linii GT w dodatkach Niebieski/Zielony/Czerwony PLUS dla InsERT GT)
 • Wbudowany edytor wzorców wydruku – dla zaawansowanych użytkowników lub posiadających własny dział IT możliwość ingerencji programistycznej w szablony wydruków
 • Biblioteka dokumentów – możliwość podłączania załączników do różnych obiektów (dokumentów / kartotek) w programach (zawarta w linii GT w dodatku Zielony PLUS dla InsERT GT)
 • Ułatwiona praca z systemem z wykorzystaniem klawiatury poprzez szybkie dodawanie nowych dokumentów oraz przechodzenie między modułami za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników)
 • Możliwość pracy kilku programów w jednym oknie aplikacji – tzw. Multiprogram
 • Rozbudowany interfejs programu z możliwością większej konfiguracji (powielanie widoków, powielanie raportów, grupowanie list itp.)
 • Możliwość pracy na wielu zakładkach z wieloma dokumentami (edytowanymi jednocześnie)

umów się na prezentacje

 

Rachmistrz nexo PRO

Rachmistrz nexo PRO to program, który doskonale sprawdza się w pracy biur rachunkowych, zwłaszcza tych, które obsługują klientów rozliczających się formie księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W porównaniu do swojego odpowiednika z linii GT, umożliwia on m.in tworzenie własnych raportów oraz wydruków, opisywać zdarzenia gospodarcze według własnego sposobu.

Funkcjonalności które znajdziesz tylko w Rachmistrz nexo PRO

 • Płynna zmiana form księgowości (np. z KPiR w Rachmistrzu na pełną księgowość w Rewizorze) z zachowaniem wszystkich danych historycznych
 • Obsługa złożonych dokumentów VAT (np. zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe)
 • Definiowalne transakcje VAT
 • Obsługa podmiotów zwolnionych z VAT wraz z deklaracjami VAT-8 i VAT-9M
 • Ewidencjonowanie zapisów w KPiR i VAT w dowolnej walucie
 • Ewidencjonowanie w KPiR i EP odliczeń/doliczeń w całości przypadających na wspólnika
 • Rozliczenia właścicieli (w nexo historiowanie udziałów wspólników, dodatkowe odliczenia i doliczenia, uwzględnienie osób współpracujących, rozliczanie wspólnie z małżonkiem)
 • Obsługa kosztów eksploatacji pojazdów wykorzystywanych do działalności wraz z deklaracją VAT-26
 • Wiele typów amortyzacji (w GT tylko amortyzacja podatkowa, w nexo PRO podatkowa i bilansowa oraz możliwość tworzenia własnych typów amortyzacji)
 • Podział amortyzacji na KUP i NKUP (stanowiące koszty uzyskania przychodu i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu)
 • Obsługa finansów (m.in. prowadzenie kasy, obsługa rachunku bankowego, bankowość online)
 • Obsługa rozrachunków (m.in. rozliczenia wielowalutowe)
 • Kompensaty (w tym wielowalutowe)
 • Dekretacja dokumentów (specjalny serwis gromadzący obrazy księgowe dokumentów z możliwością wyłączenia wybranych typów dokumentów)
 • Wykorzystanie cech dokumentu do warunkowego wykonania schematów dekretacji
 • Warunkowe określenie wartości zapisu księgowego w schematach dekretacji
 • Wykorzystanie pól własnych w schematach dekretacji dokumentów

rachmistrz nexo pro raporty własne

kliknij aby powiększyć

 

 

Rewizor nexo PRO

Rewizor nexo PRO to program stworzony dla biur rachunkowych, które potrzebują elastycznego systemu księgowo-finansowego. Z dodatkowych rozwiązań użytkownicy znajdą w nim m.in. wielopoziomowe konta kartotekowe, możliwość tworzenie własnych raportów i wydruków oraz wykorzystywania pól własnych przy dokonywaniu analiz zapisów.

Funkcjonalności które znajdziesz w Rewizor nexo PRO

kliknij aby powiększyć

Płynna zmiana form księgowości (np. z KPiR w Rachmistrzu na pełną księgowość w Rewizorze) z zachowaniem wszystkich danych historycznych

 • Obsługa złożonych dokumentów VAT (np. zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe)
 • Definiowalne transakcje VAT
 • Rozliczenia właścicieli (w nexo historiowanie udziałów wspólników, dodatkowe odliczenia i doliczenia, uwzględnienie osób współpracujących, rozliczanie wspólnie z małżonkiem)
 • Obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym - otwarcie i zamknięcie ksiąg
 • Możliwość kwalifikowania dokumentów księgowych do tzw. „13. miesiąca”
 • Wielopoziomowe konta kartotekowe w planie kont, wykorzystanie słowników pól własnych do definiowania kartotek księgowych
 • Pieczęcie księgowe i automatyczne przeksięgowania
 • Obsługa not księgowych (obciążeniowych oraz uznaniowych)
 • Kompensaty wielowalutowe
 • Wiele typów amortyzacji (podatkowa i bilansowa oraz możliwość tworzenia własnych typów amortyzacji)
 • Podział amortyzacji na KUP i NKUP (stanowiące koszty uzyskania przychodu i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu)
 • Rozliczenia wielowalutowe rozrachunków (w nexo PRO możliwe jest np. rozliczenie rozrachunku w euro częściowo złotówkami a częściowo dolarami; w nexo i GT tylko PLN z obcą walutą)
 • Rozliczenia różnic kursowych (w nexo możliwość wyliczenia różnicy z podziałem na kwotę netto i VAT; częściowe stornowanie wyceny bilansowej)
 • Możliwość definiowania schematu importu wyciągów bankowych z plików .csv
 • Homebanking – obsługa dopasowania kontrahentów również po nazwie i adresie, możliwość podłączania własnych typów operacji bankowych do poszczególnych kontrahentów (np. domyślnie operacje nierozrachunkowe z instytucjami czy pracownikami)
 • Dekretacja dokumentów (specjalny serwis gromadzący obrazy księgowe dokumentów z możliwością wyłączenia wybranych typów dokumentów)
 • Wykorzystanie cech dokumentu do warunkowego wykonania schematów dekretacji
 • Warunkowe określenie wartości zapisu księgowego w schematach dekretacji
 • Wykorzystanie pól własnych w schematach dekretacji dokumentów
 • Większe możliwości Sprawozdań finansowych oraz możliwość tworzenia własnych sprawozdań (opcja dostępna w linii GT w dodatku Zielony PLUS dla InsERT GT)

 

umów się na prezentacje


Gratyfikant nexo PRO

Gratyfikant nexo PRO to program, który wspiera obsługę kard i płac. Biura rachunkowe cenią go szczególnie za jego intuicyjną obsługę oraz automatyzację pracy. Jeden program pozwoli Ci m.in. wyliczać wynagrodzenia, generować rozliczenia z urzędem skarbowym oraz ZUS czy też prowadzić ewidencje osobową wraz z wystawianiem umów o pracę i cywilnoprawnych.

Funkcjonalności które znajdziesz tylko w Gratyfikant nexo Pro

   • Portal pracownika - możliwość zgłaszania urlopu przez Internet, sprawdzanie danych o wynagrodzeniach i potrąceniach komorniczych
   • Ewidencja umów o pracę, aneksów, dwóch równoległych umów o pracę z jednym pracownikiem, kontynuacja umowy "w środku" miesiąca (jedna wypłata przy kontynuacji umowy)
   • Ewidencja umów cywilnoprawnych z bogatą obsługą - możliwość bardzo dużej rozbudowy możliwości umów cywilnych (kalendarz i ECP, składniki płacowe)
   • Operacje zbiorcze umożliwiające łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń dla całej firmy, poszczególnych działów i indywidualnych pracowników
   • W pełni edytowalna wypłata (możliwość edycji wartości nominalnej i finalnej składników, przeliczanie wszelkich zależności np. przeliczenie na wypłacie potrącenia komorniczego przy ręcznej zmianie wysokości składników płacowych na wypłacie)
   • Informator wypłaty - pełen informacje o sposobie wyliczenia wypłaty wraz z opisem
   • Możliwość wyliczenia wypłaty z wyprzedzeniem w dowolnym miesiącu np. w przypadku znanej długotrwałej absencji pracownika
   • Sumaryczna ewidencja czasu pracy – nowy widok umożliwiający wprowadzanie zbiorczych wartości godzin przepracowanych, absencji i nadgodzin
   • Wiele systemów rozliczania czasu pracy (w tym system równoważny czasu pracy)
   • Podstawa zasiłku chorobowego znana już podczas wprowadzania zwolnienia lekarskiego
   • Delegacje krajowe i zagraniczne
   • Przypomnienia kadrowe - pojawiające się po wykonaniu określonych czynności (rozwiązanie umowy spowoduje wyświetlenie pytań o wystawienie świadectwa pracy, PIT-11 oraz wyrejestrowanie z ZUS z możliwością wybrania opcji "Przypomnij później" i zapisania do modułu Działania, dzięki czemu program poinformuje i wyświetli odpowiednią informację w późniejszym czasie)

kliknij aby powiększyć

Biuro nexo

Biuro nexo to program, który ma stanowić uzupełnienie pozostałych programów z linii nexo. Wspiera on biura rachunkowe przy rozliczeniu klientów, pomaga przy automatyzacji pracy na wielu podmiotach systemu nexo oraz umożliwia komunikację z klientami biura poprzez dedykowany portal.

Funkcjonalności które znajdziesz tylko Biuro nexo

cennik uslug

kliknij aby powiększyć

 • Rejestr usług księgowych – możliwość odnotowywania czynności wykonanych poza programami (np. wizyta w urzędzie skarbowym, dodatkowe rozliczenia z klientem)
 • Cenniki usług księgowych – możliwość określania indywidualnych cenników dla klientów w oparciu o stawkę ryczałtową lub uwzględniających ilość wystawionych dokumentów różnego typu w programach księgowych i kadrowo-płacowych
 • Możliwość odnotowania listy najważniejszych warunków umowy pomiędzy BR a klientem
 • Możliwość automatycznego fakturowania klientów (wymagany Subiekt nexo)
 • Możliwość definiowania działań cyklicznych
 • Wiele operacji zbiorczych, m.in.:
  • Operacje na deklaracjach skarbowych i JPK: weryfikacja statusu VAT podmiotów, wysyłka, pobieranie UPO, wydruk
  • Operacje rozliczeniowe: naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS
  • Wydruki: Ewidencji Przychodów, KPiR, ewidencji VAT
  • Kopiowanie danych dla KPiR: schematy dekretacji, kategorie księgowe, stawki ryczałtu
  • Kopiowanie danych dla Księgi Handlowej: okres obrachunkowy, plan kont, sprawozdania finansowe, schematy dekretacji, pieczęcie księgowe, rejestry księgowe, kategorie księgowe
  • Kopiowanie danych kadrowo-płacowych: Treści umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, rachunku do umowy cywilnoprawnej, fundusze i ubezpieczenia ZUS, składniki płacowe
  • Operacje administracyjne: archiwizacja, konwersja baz danych, zarządzanie personelem, kopiowanie flag własnych, wysyłka danych do Portalu Biura

baner kontakt

 

Następny post Poprzedni post